23 april 2007

Smack. Där har vi 1.


Gädda 3kg med stora bitmärken på buken.