24 april 2007

72cm


Laxen är märkt. Skall skickas till sötvattenlabratoriet i Drottningholm.