26 april 2007

Fin öring.


6kg. Qvirre är dagens öringfångare!