01 april 2007

Härlig morgon i hamnen.


Ny fiskedag.