08 december 2009

Märkt lax.


Detta märke ska skickas in till Sötvattenslaboratoriet 178 93 Drottningholm. Det är mycket viktigt eftersom man då kan se hur laxarna växer och mår, samt hur återfångsten av den olika års smolt isättningen gått.