09 december 2009

Dubbelhugg blev trippelhugg.


Ett mindre kaos med laxar som simma kors å tvärs. Laxar ca 3 o 4kg vilda och en 58cm. Bra start.