09 november 2012

Vinden ökar.

Och öringarna hugger. 2st har returnerats på tillväxt.