21 november 2012

Snart så....

Börjar en ny arbetsdag/fiskedag. Har varit på land 3 dagar och är nu mycket fiskesugen igen. Inom kort kommer dagens gäster.