29 april 2012

Ny dag nya gäster.

Ett napp nyss på riggen. Nära var det.