03 april 2012

Magnus är hett...

Öring ca 6kg. Ytan denna gång. Vi fick en 59cm lax. Typiskt !! Vi jagar vidare.