06 mars 2012

Första Bornholms laxen.

Drygt 4kg. Kul kul!