13 mars 2012

En finväders lax till.

Tomas från Sveaskog med 7,4kg mycket fin Vänerlax. Grattis till fin fisk.