01 februari 2012

Föredrag - Bristande förvaltning ruinerar Vänerlaxen


Klockan 13.00 lördagen den 18 februari kommer ett bildföredrag med rubriken "Bristande förvaltning ruinerar Vänerlaxen" att hållas på Wärdshuset i Mellerud. Sportfiskeinformatör Björn Blomqvist är föredragshållaren. Känn er fria att dyka upp.
Anmälan görs till Hans "Pallen" Andersson på tel: 0704 78 98 29.

Kort info; Det var i början av 2000-talet som återfångsterna av blankfisk började minska i Vänern. Orsaken till det allt sämre fisket efter odlad lax beror främst på minskade utsättningar i kombination med dålig kvalité på utsättningsfisken samt att länsstyrelsen i Värmland inte gjort sitt jobb som tillsynsmyndighet fullt ut. Exempelvis var kvalitén på utsättningsmaterialet i Klarälven och Vänern så sent som 2011 över lag allt annat än bra. Exempelvis spolades huvudparten av Fortums sättfisk ut via ett cirka sex meter långt rör, modell fritt fall, rätt ner i älven nedströms kraftverket i Forshaga. Enligt gjorda undersökningar når på sin höjd hälften av småfiskarna Vänern med livet i behåll. Cirka 150 000 småfiskar sattes ut i Klarälven 2011. Att spola ut laxungar i Klarälven är därför ett resursslöseri av stora mått. Överlevnaden skulle öka påtagligt om fisken sattes ut direkt i Vänern i stället. I sammanhanget kan berättas att ynka 5 142 äkta två-årig laxsmolt sattes ut i Vänern 2011.