03 februari 2012

7kg gädda.

Pär målare med gädda från isen. Grattis till fin fisk!