23 oktober 2009

Skicka in märket på märkt fisk.


Torsdagen den 15 oktober sattes det ut 1000 märkta laxsmolt vid Gapehult, Vänern. Igår, den 22 oktober var det Vätterns tur att få påspädning av friska smålaxar, nämligen 9000 sk. 1+, alltså tvåsomrig fisk. Det jobbas mycket hårt att få ordning på ledet från romkorn till fångstfärdig lax. Sävenfors fiskodling går i bräschen och har med saklig vägledning från länsstyrelsens mannar David Johansson och Micko Bergström m.fl. fått fram fina smolt. Det är av yttersta vikt att vi som fiskare rapporterar återfångst till Sötvattenlab. Usla återfångster är detsamma som att utsättningarna har misslyckats och i ett sådant läge uppkommer frågan om det över huvud taget ska sättas ut odlad lax i V-sjöarna. Alltså, skicka in märket på märkt fisk trollare som yrkesfiskare. Trevlig helg // Petter Larsson