29 oktober 2009

Mot hamn.


3 öringar i retur, 1 fin lax 75cm vild och några bomhugg så gick det idag. Tack grabbar för en trevlig dag på sjön. Välkomna åter!