01 maj 2008

Fisk på g..


I Tommys båt. Vi har tappat 1 fin lax.