09 maj 2008

Då va de lax igen...


1a för dagen. Ser ut att vara en retur.