09 augusti 2007

Röding


56cm. Härligt. Fin fisk.