31 augusti 2007

Janne drillar röding


En liten rackare.