12 april 2016

PLB ( personal location beacon )

Om olyckan skulle vara framme så känns det tryggt ombord med en nödsändare PLB 1. Hoppas aldrig på att få användning för den!!!!

Ocean Signal rescueME PLB1 är världens minsta PLB

  • 30% mindre än närmaste konkurrent
  • Får plats inuti en uppblåsbar flytväst typ Spinlock Deckvest 5D
  • Utdragbar antenn som kan återställas utan service
  • 7 års Batteri livslängd
  • 7 år garanti
  • Kraftigt blinkande nödljus >1candela
  • 66 kanals GPS mottagare
  • Unikt monteringsklips och nique mounting clip and flotation lanyard

Oavsett var du än är  på jorden och hamnar i en nödsituation kan du med rescueME PLB1 sända din position till räddningstjänsten med endast ett knapptryck. Nödsändaren rescueME PLB1 kan aktiveras med en hand även i de värsta tänkbara nödsituationerna, endast en fjäderbelastad lucka täcker aktiveringsknappen för att undvika oavskitlig aktivering.

När rescueME PLB1 aktiveras sänder den sin position och ditt ID till räddingstjänsten via en sattellitlänk och kan då skicka ut undsättning.

PLB måste registreras till användaren, läs mer om det på Sjöfartsverkets websida.