06 oktober 2013

Födelsdags fiske ombord.

Lars med sin present en fin lax på 65cm. Grattis tiil 1a Väner laxen.

Christer bjöd sin fiske kompis på lax trolling. Vi fick en kanon dag men det blåste på förmiddan i överkant. Fisket var bra och vi va nöjda med dagen när vi vände förrän mot hamnen. En av varje sort med iland får man väl se som ett bra resultat i knappt 13 gradigt vatten. Christer toppade med en Öring på 68cm. Vi hade flera kontaker och tappade en fin lax i början på dagen. Nya gäster är på ingång. Rapport kommer....