27 augusti 2012

Suzuki Troll Mode System.


Suzuki har i år tagit fram en troll kontroll. Med en enkel knapp tryckning kan man öka motors varv med 50rpm. Finns på årets modell av DF40/50/60/70/80/90 och DF300. För att aktivera troll mode lägger man först i växeln, sedan håller man"up"knappen intryckt i 2sek och då piper det till. I samma stund ändras visaren på varvräknare och man kan läsa av aktuellt varv på den inre skalan på varvräknaren. Lampan längst till höger på varvräknaren börjar också att blinka då troll kontroll är aktiverad. För att avaktivera troll mode lägger man ur växeln eller ger gas pådrag. Troll Mode kostar ca 1000kr. Jag har testat den på min ny DF90 som sitter på Mclay 500CC under sommaren och den funkerar KANON! Ett mycket använbart tillbehör för oss som båt fiskar.