20 maj 2012

En tappad och 1m gädda.

Tyska fiskare ombord idag på Mclayen.