22 november 2011

Lars med 62cm Öring. Tomic 8m ner föll den för. Kul fiske idag. Vi hadenyss hugg på ytan.