19 oktober 2011

13200 smålax pytsades ut i Vättern igår.

13 200 tvåsomriga smålaxar med en medelvikt ca 100 gram styck satts ut i Starbäck, Vättern. Således en höstutsättning. Det påstås enligt gamla utredningar framtagna av Per Nyberg (fd Fiskeriverket) att Vättern är en av få sjöar där höstutsättningar lönars sig i form av hyggliga återfångster. Av dagens utsättning var 1 300 fiskar märkta. Det är återfångst/rapport av märkt lax som ger indikation om utsättningen lyckats eller ej.
Saxat från Sportfishing news, Björn Blomqvist.

- Posted using BlogPress from my iPhone