16 oktober 2010

Vänern idag.

3 glada norrmän med idag. Nu har alla fått känt på fisk. 1 retur öring, 1 fin vildöring och en bra troligen öring tappad. Bäst fiskar riggen 20 fot ner. Kul fiske!- Posted using BlogPress from my iPhone