04 september 2010

Pär med sin första Vättern röding.
58cm. Pär berättar om sina 4a Alaska resor. Nästa år åker han igen. Jag blev erbjuden att följa med. Hmmmm!!!- Posted using BlogPress from my iPhone