06 november 2009

4a kontakter med blanka fiskar.


Men ingen i båten, än. Gott om bytesfisk är det. Vi fiskar på sista timmarna.