22 mars 2009

Skön dag.


Jag har fått order från Anti att inte röra spöna idag. Grabbarna ska sköta sig själva. Jag rattar båt och fikar. Lungn och skön dag. Nästan som semester. Det grejas mycket nu med löjor mm mm!