18 februari 2008

5,5kg lax.


Salsa hjälm på en löja gav denna lax åt Björn. Vildlax o små lax har retunerats samt några tappade. KANON FISKE NU I SOLEN!