04 juni 2007

Vi tar pause ett par timmar.


Otroligt varmt och svårfiskat nu. Vi testar i kväll istället.