07 september 2015

Ett skepp kommer lastat.

I nya numret av Mitt Fiske kan man bl.a läsa om Ett Skepp kommer lastat. Premiär för Mclay 671 i Sverige och Europa. http://www.mittfiske.se/ klicka och ta del av vad sportfiskeskribent Björn Blomqvist skrivit.