01 maj 2013

+12 kg.

Tomas TOY skickar bild från Bornholm.