07 november 2012

Saxat från Sportfishing News.

Klockan 09.15 inleddes årets Vänerdag. Plats Grästorps Konserthus. Drygt 50 personer hade mött upp, föredragshållarna medräknade. Högste chefen för HaV, Björn Risinger var en av talarna. Dock i laxfiskesammanhang (framtida uttag av lax o öring) var Värmlands Länsfiskekonsulent Sven-Erik Skölds kalla fakta om årets utsättningar av lax och öring i sjön av mest intresse. Sammantaget har det spolats ut 92 271 sättfiskar i Vänern 2012.
Se Pic A Day där kartbild över antal sättfisk och utsättningsplatser visas Ju fler laxfiskar som sätts i sjön, desto högre återfångster på krok och i nät. 2012 år utsättning av fisk i Klarälven landade på 162 995.
Även representanter från Laxfond Vänern var på plats. Dess Vd, Bo Thorsenius berättade att fonden under 2012 bidrag med 750 000 kronor till sättfisk. Sättfisk som satts ut i sjön. En nyhet i sammanhanget var att Laxfonden äntligen lagt ut en egen hemsida på Internet Se Laxfondvanern.se Herr Thorsenius efterlyste att Laxfonden och trollare framgent skulle få en samsyn på laxutsättningarna och dess finansiering. Trollare har under senare år visat sitt missnöje med fonden genom att nästan inte alls bidra med medel. Under 2011 inkom ynka 900 kronor från enskilda. Däremot har enskilda på annat håll (exempelvis Grums Trollingklubb) samlat in pengar till privata utsättningar i deras hemområde, och fler sådan initiativ är att vänta. Laxfond Vänern är uppenbart i förtroendekris med ”vanliga” fiskare och uppfattas därför av vissa som en kameral instution som kört på grund. Se även Vänerblänket där ytterligare Vänerinfo finnes, hälsar Björn Blomqvist.