15 mars 2008

Camilla med 5,5kg lax.


Fiskar i kvirres båt. Bra fisk, Grattis!