30 mars 2007

Liten lax


Ha-ha! Paravanen är större!